Amir shaher se sayel bara hai…

Amir shaher se sayel bara hai
Bahut nadar , laikin dil bara hai

Lahoo jamne se phale khun baha de
Yahan insaf se katil bara hai

Chattan O main ghira aur chup hai
Samumdar se kahiN sahil bara hai

Kisi basti maiN hogee chuch ki hurmat
Hamare shaher se batil bara hai

Jo zillullah per Iman layee
Wahi danaoN maiN aaqil bara hai

Use kho kar bahayee dard payee
ZayaN chota  tha aur sahil bara hai


One thought on “Amir shaher se sayel bara hai…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s